Биргелешкен аракеттер планы

Ак-Тал айылдык аймагынын 2020-2022-жылдардагы социалдык-экономикалык өнүгүү Программасы

Жергиликтүү жамаат менен ЖӨБ органдарынын Ак-Тал айыл аймагында  2018-2019- жылдар мезгилине

БИРГЕЛЕШКЕН  АРАКЕТТЕР ПЛАНЫ

Багыты: Калктуу конуштардагы муниципалдык жолдордун иштешин камсыз кылуу (6)                                                                                            Койгойдун аталышы жана суроттолушу: Ак-Тал айылында ички жолдордун начар абалы. Жаан чачын учурунда Жусубалиев, О.Алыбаев кочолорундо жолдор баткак болуп адамдар, озгочо окуучу балдардын сабакка баруусуна тоскоолдук жаратат. Кары картан адамдар конокко же башка жакка бара алышпай уйдо отуруп калышууда. Техникалар журо албай тыгылып жолдорду казып, чункурларды пайда кылууда.        Бенефициарлар:  Ак-Тал  айылынын 1334  жашоочусу

Максаты: 2018-жылы Ак-Тал айыл аймагындагы ички жолдордун абалын жакшыртуу жалпы: И.Жусубалиев жана О.Алыбаев боюнча  4км                                 жолду ремонттоо

Тапшырмалар  иш-чаралар: 

1. Айыл аймагындагы ички жолдорду ондоо боюнча тийиштуу документтерди даярдоо .

- Деффект актысын түзүү

-сметаларын даярдоо

- жана башка уруксат документтерин алуу

-демилгелуу топ түзүү

 

2.Акча каражаттарын табуу

-Айыл аймагындагы ички жолдорду ондоого жергиликтуу бюджеттен каражат болдуруу.

 -донордук уюмдарга жана спонсорлорго кайрылуу

-Болунгон каражаттарды максаттуу пайдалануу

максатында мамлекеттик сатып алуулар мыйзамынын негизинде иш алып баруу.

- Конкурстук комиссия тузуу, тийиштуу документтерин даярдоо

-Конкурс жарыялоо, женуучуну аныктоо жана келишим тузуу

3. Ички жолдорду калыбына келтируу жумуштарын баштоо

- Айыл аймагындагы ички жолдорду ондоо иштерин жургузуу

3. Ички жолдорду калыбына келтируу жумуштарын баштоо

- Айыл аймагындагы ички жолдорду ондоо иштерин жургузуу

3. Ички жолдорду калыбына келтируу жумуштарын баштоо

- Айыл аймагындагы ички жолдорду ондоо иштерин жургузуу

4 Аткарылган иштер тууралуу маалыматты даярдоо жана калкка  жеткируу.

- Элдик чогулушта аткарылган иштер боюнча айыл тургундарына маалымат беруу

- Айыл окмотундогу жана клубдагы маалымат такталарына аткарылган иштер боюнча маалыматтарды жайгаштыруу

1-тапшырма. "Ак-Тал бала бакчасындагы" балдарга билим тарбия беруудо ата-энелердин талабына ылайык тейлоо учун кызматкерлердин тажрыйбасын жогорулатуу.

-  Бала бакчадагы адистерди атайын окутууларга жана курстарга жиберип туруу.

-  Бала бакчага жогорку билимдуу адистерди тартуу. 

2-тапшырма.  Бала бакчадагы кызматкерлерди жаны метод менен иштоолоруно шарттарды тузуу.                                 

- Жаны технологияларды колдонуу учун заманбап орг. техникалар менен камсыз кылуу жана иштоону уйротуу.

2-тапшырма.  Бала бакчадагы кызматкерлерди жаны метод менен иштоолоруно шарттарды тузуу.                                 

- Жаны технологияларды колдонуу учун заманбап орг. техникалар менен камсыз кылуу жана иштоону уйротуу.

3-тапшырма. Балдардын

билим, тарбия алуулары учун толук шарттарды тузуу

-жумушчу топ тузуу

- Керектуу эмеректердин сметасын тузуу.

- Эмеректерди алуу учун акча каражаттарын табуу

- коомчулукка кайрылуу жана спонсорлорду табуу

 

4-тапшырма. Болунгон каражаттарды туура пайдалануу учун мамлекеттик сатып алуулардын талаптарына ылайык конкурс откоруу.

 - Конкурстук комиссия тузуу, тийиштуу документтерин даярдоо

-Конкурстун женуучусун аныктоо, келишим тузуу

5-тапшырма. Аткарылган иштерди калкка маалымдоо

- Элдик чогулушта аткарылган иштер боюнча айыл тургундарына маалымат беруу

- Айыл окмотундогу жана клубдагы маалымат такталарына аткарылган иштер боюнча маалыматтарды жайгаштыруу

1-тапшырма. Айылдык клубдун ички жылуулук системасын жакшыртуу боюнча

 –Демилгелуу топ тузуу

–тийиштуу документтерин даярдоо. 

- Деффекттик акт жана сметасын тузуу менен долбоорун даярдоо

- РЭТ мекемесинен уруксаат кагаздарын алуу

2-тапшырма.  Жылуулук системасын орнотууга жергиликтуу бюджеттен акча каражатын болдуруу.

-Жергиликтуу кенешке акча каражатын болуп беруу боюнча кайрылуу жолдоо

-Айылдык клубдун ички жылуулук системасын жакшыртууга каражат болуу боюнча донордук уюмдарга  кайрылуу

- Айыл тургундарына  кайрылуу

3-тапшырма.  Мамлекеттик сатып алуулар мыйзамына ылайык тийиштуу иштерди аткаруу.

- Конкурстук комиссия тузуу,  документтерин даярдоо.

- порталга жуктоо, конкурс жарыялоо.

-Конкурстун женуучусун аныктоо, келишим тузуу.

- Иштин аткарылышына мониторинг жургузуу

4-тапшырма. Аткарылган иштер тууралуу маалымат даярдоо жана калкка маалымдоо

-Элдик чогулушта аткарылган иштер боюнча маалымат беруу

-Маалымат такталарына маалыматтарды жайгаштыруу

1-тапшырма. Айыл окмотунун имаратын капиталдык ремонттон откоруу боюнча тийиштуу документтерди даярдоо.

- Деффекттик акт тузуу.

-Туртку беруучу грантка долбоорун даярдоо

-Демилгелуу топ тузуу

2-тапшырма. Контораны ремонттоо учун акча каражатын караштыруу.

-2017-жылдын

3-тапшырма.  Айыл окмоттун имаратын ремонттон откоруу учун мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамына ылайык аракеттерди коруу

- Тендердик комиссия тузуу

 -тендердик документтерин даярдоо

- Тендерди жарыялоо

 -женуучуну аныктоо

-келишим тузуу 

4-тапшырма. Ремонттоо ишинин журушун козомолдоо.

-Имарат ремонттолгондон кийин монторинг жургузуу

-откоруп алуу актысын тузуу

-откоруп алуу.

1-тапшырма.

-Айылдык китепканага керектуу эмеректерди алуу

- Китепканага керектуу эмеректердин тизмесин тактоо

-Керектуу эмеректердин сметасын даярдоо

- демилгелуутоп тузуу

2-тапшырма.

 -Китепканага эмеректерди алуу учун каражат табуу

- Жергиликтуу кенешке кайрылуу жолдоо

- АРИСке жана башка уюумдарга долбоор жазып кетируу

 -спонсорлорго кайрылуу

3-тапшырма. Болунгон каражаттарды максаттуу пайдалануу максатында мамлекеттик сатып алуулар мыйзамынын негизинде иш алып баруу

- Конкурстук комиссия тузуу, тийиштуу документтерин даярдоо

- Конкурс жарыялоо, женуучуну аныктоо жана келишим тузуу

4-тапшырма. Сатылып алынган эмеректерди актынын негизинде откоруп алуу,

 -китепканага жайгаштыруу

5- тапшырма

Аткарылган иштер тууралуу маалымат даярдоо жана калкка маалымдоо

-Элдик чогулушта аткарылган иштер боюнча маалымат беруу

-Маалымат такталарына маалыматтарды жайгаштыруу

 

1-тапшырма. Тунку жарыктарды орнотуу учун зарыл болгон тийиштуу документтерди даярдоо

- И.Жусубалиев борбордук кочосуно талап кылынуучу тунку жарыктарды орнотуу учун деффекттик акт тузуу

- Чырактарды орнотуу боюнча смета даярдоо

-демилгелуу топ тузуу

2-тапшырма. Каражат булагын табуу

- Тузулгон сметанын негизинде чырактарды жана башка сатып алуулар учун каражат болуу

-Сметанын негизинде кызмат корсотуулор учун оздук салымды камсыз кылуу

-Айылдык китепканага керектуу эмеректерди алуу

- Китепканага керектуу эмеректердин тизмесин тактоо

-Керектуу эмеректердин сметасын даярдоо

- демилгелуутоп тузуу

3-тапшырма. Чырактарды орнотуу боюнча жумуштарды аткаруу

- Жергиликтуу бюджеттен болунуучу  каражаттарды пайдалануу учун мамлекеттик сатып алуулардын талаптарына ылайык конкурс откоруу

- Тунку чырактарды орнотуу иштерин аткаруу

4-тапшырма.

-Тунку чырактарды иштеп туруусун козомолго алуу

-Иштелген иштер боюнча мониторинг жургузуу

- айыл окмоту жана демилгелуу топтор тарабынан айыл тургундарына  тунку чырактарды пайдалануу эрежелери боюнча тушундуруу иштерин жургузуу

-Тунку чырактардын иштоосун каржылоо боюнча каражаттарды болуу

5-тапшырма. Аткарылган иштер тууралуу маалымат даярдоо жана калкка маалымдоо

-Элдик чогулушта аткарылган иштер боюнча маалымат беруу

-Маалымат такталарына маалыматтарды жайгаштыру

алдыруу

1-тапшырма

- Ак-Тал айылындагы А.Жумалиев кочосунун жашоочуларына тушундуруу иштерин  жургузуу

-Демилгелуу топ тузуу

-ДЭП мекемесинен уруксат кагаздарын алуу

-Экологиядан  бактарды тегиздеп, кыркууга уруксат документтерин топтоо

-Жол жээгиндеги бактарды кыйдыруу,жана решеткаларды

2-тапшырма

-3 км тратуарга  канча каражат кетерин аныктап  эсептеп чыгуу

 

- керектелуучу каражаттардын сметасын тузуу

3-тапшырма.

-Эсептелинип чыккан сметага жараша Айылдык кенешке  кайрылуу жонотуу жергиликтуу  бюджетинен  акча каражатын болдуруу

-кошумча акча аражаттарын издоо

-донордук уюмдарга кайрылуу жонотуу

- жергиликтуу тургундарга кайрылуу

4-тапшырма.

-болунгон акча каражаттарына ылайык мамлекеттик сатып алуу боюнча конкурс жарыялоо

-конкурстук комиссия тузуу

 -Тузулгон иш чара боюнча жумушту баштоо

-мониторинг иштерин жургузуу

5-тапшырма. Аткарылган иштер тууралуу маалымат даярдоо жана калкка маалымдоо

-Элдик чогулушта аткарылган иштер боюнча маалымат беруу

-Маалымат такталарына маалыматтарды жайгаштыруу

1-Тапшырма

-Коомчулукка чогулуштарды  откоруп тушундуруу иштерин жургузуу

- жумушчу топ тузуу

2-тапшырма

-Ак-Тал айылындагы машыгуу залына заманбап инвентарларды алуу

- спорт инвентарларын алуу боюнча долбоор даярдоо.

- алынуучу инвент керектелерин аныктоо сметасын эсептеп чыгуу.

3-тапшырма. Долбоорду жергиликтуу бюджетке чагылдыруу.     

-жергиликтуу бюджетке сунуштап сесиядан керектуу каражаттарды болдуруу.

4-тапшырма

-Кошумча акча каражаттарын издоо

-Донордук уюмдарга  жана  коомчулукка кайрылуу кайрылуу

 

5-тапшырма

- Болунгон акча каражаттарына ылыайык ишти баштоо

- болунгон акча каражаттарына ылайык мамлекеттик сатып алуу боюнча тендер жарыялоо

-конкурстук комиссия тузуу

- Тендер боюнча женуучуну аныктоо жана келишим тузуу

- Спорт инвентарларын алып келуу.

6-тапшырма. Аткарылган иштер тууралуу маалымат даярдоо жана калкка маалымдоо

-Элдик чогулушта аткарылган иштер боюнча маалымат беруу

-Маалымат такталарына маалыматтарды жайгаштыруу

1-тапшырма Коомчулукка тушундуруу иштерин жургузуу

-Мектептин айланасын тосуу боюнча керектуу материалдардын сметаларын эсептеп чыгуу

- Демилгелуу  топ тузуу

2тапшырма.

-тузулгон сметага ылайык акча каражаттарын табуу

-Жергиликтуу кенешке кайрылуу жолдоп керектуу акча каражаттарын болдуруу

. кошумча акча каражаттарын табуу.                                         

- донордук уюумдарга кайрылуу                       

-Жергиликтуу калктан спонсорлорду табуу

3-тапшырма. Мектептин айланасын тосуу жумуштарын баштоо

- Мектептин кире беришиндеги 200 метр болгон эки жак капталын жана  айланасын тосуу

( темир торлор менен)

-Жазалган жумуштарга мониторинг жургузуу                 

4-тапшырма  Аткарылган иштер тууралуу айыл тургундарына маалымат жеткируу

- Маалымат такталарына илуу жана жыйналышта билдируу жазоо

1-тапшырма. Коомчулукка тушундуруу иштерин жургузуу

-Жумуштун планын түзүү

 - таза сууну реконструкциялоого керектеле турган каражаттардын  сметасын эсептеп чыгуу

- Жалпы жамаатты чогулушка чакырып долбоор боюнча маалымат берүү (кары картаңдар, ден-соолугу чектелген адамдарга анкета менен үйлөрүнөн)

2-тапшырма.

Долбоорду баштоого акча каражаттарын табуу

- айылдык кенешке кайрылууларды жолдоо

- донордук уюумдарга долбоор жазуу.

3-тапшырма. Тендер жазоого даярдык көрүү (процедураларды иштеп чыгуу -Айылдык кеңештин депутаттары, НЦЭР, айыл өкмөтү, НПО жана СООППВнын катышуусундагы комиссиянын негизинде тендер өткөрүү

4-тапшырма. Долбоорду баштоо боюнча уруксат документтерин даярдоо

- Подрядчик менен келишим түзүп макулдашуу жана жумушту баштоо

5-тапшырма

Аткарылган иштер тууралуу айыл тургундарына маалымат жеткируу

- Маалымат такталарына илуу жана жыйналышта билдируу жазоо

___________________________

Жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү боюнча жергиликтүү жамаат менен ЖӨБ органдарынын Биргелешкен аракеттер планы (БАП) – бул жамаат менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу ортосунда диалог куруунун аспабы жана жергиликтүү өнүгүүнү биргелешип пландоонун баштапкы аспабы. Ал көйгөйлөрдү квалификациялап, стратегиялык багытты аныктоого жол берет. БАП жергиликтүү өнүгүүнү пландоонун жалпы процессинде база да, эки ортодогу этап да болуп эсептелет. БАП эки негизги жыйынтыкка жетүүнү максат кылат: жарандардын күнүмдүк керектөөлөрүнүн бир бөлүгүн канааттандыруу жана узак мөөнөттүү стратегиялык комплекстүү жергиликтүү өнүгүү  программаларын, тематикалык (сектордук) саясатты жана башкаруу пландарын түзүү. БАП сөзсүз түрдө жергиликтүү бюджетте чагылдырылат, бирок муниципалитеттин бардык мүмкүн болгон ресурстар булактарын колдонот.

БАПты иштеп чыгуу процессин уюштурууда ЖӨБ органдары бир катар уюштуруучулук жана административдик кадамдарды жасайт. Алар өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт: 

  • Биргелешкен аракеттер планын иштеп чыгуу туралуу саясий чечимди кабыл алуу (демилгени фиксациялоо); 
  • БАПты иштеп чыгуу боюнча жумушчу топту (ЖТ) түзүү; 
  • ЖТ мүчөлөрүн окутуу.

Толук маалымат: Жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү боюнча жергиликтүү жамаат менен ЖӨБ органдарынын биргелешкен аракеттерин пландоо / Практикалык окуу китеби / “Жарандардын Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкарууга катышуусу” окуу материалдарынын топтому. Экинчи бөлүк. / Т. Осмонкулов, Р. Суранчиева, С. Градваль, Б. Орозбаев – Б.: Өнүктүрүү саясат институту, 2015. – 72 бет.