Жаз келип иштер башталды.

18 Апреля 2019

Жаз  келип  иштер  башталды.

Жаздын  бир  күнү  бир  жылга  тең    дегендей  Ак-Тал  айыл  аймагында  бош  турган  эл  жок.  1-кварталдын  жашоочулары  өздөрү  демилге  көтөрүп  5100  сомго  4  жерге  түнкү  чырактарды  орнотсо,    10-кварталдын  жашоочулары   5000  сомдон  акча  каражатын  чыгарып   150  метр  жерден  суу    түтүгүн  тартып  келип  үйлөрүнө  таза  суу  киргизүү  камын  көрүүшүдө.   Ар  бир  дыйкан   арыктарын  чаап,   тазалап  сугатка  даярдыктарды  көрүшүүдө.   Ак-Талаа  райондук  суу  чарба  мекеси  тарабынан  техникалар  жиберилип   Ак-Тал   №1 гидро  участкасынын  кызматкерлери  17-апрелде  каналга  суу  салышты.   17-апрелде  техникалар  тизилип,    жер  айдоо  иштерине  9  трактор   даярдыкта    турушат.