Карышкырлар атылып жок болууда

12 Марта 2019

Карышкырлар  атылып  жок  болууда

Ак-Тал  айыл  аймагында   2019-жылдын  11-мартында  айыл  тургундары  карышкыр  атууга  чыгып  Тетир  Булуң  участогунан  Осмонов  Шайлообек  бир  карышкырды  атып  жок  кылды.  Жыл  башынан   бери   эки    карышкыр,   үч  чөө  атылып  жок  болунду.