Жергиликтүү демилгелерди каржылоо конкурс жөнүндө

11 Ноября 2019

Кулактандыруу

Жергиликтүү  демилгелерди  каржылоо  конкурс  жөнүндө

  1. Каржылоонун  максималдуу  суммасы  –  жергиликтүү  бюджет  10 000  сом
  2. Жергиликтүү  демилгени  ишке  ашыруу  мөөнөтү – 10-декабрь  2019-жы
  3. Конкурска  катышуу  үчүн  конкурстук  билдирмени  берүү  үчүн  зарыл  документтер                                                                                                          1.Арыз
  1. Жергиликтүү  демилге  боюнча  сунуш
  2. Жергиликтүү  демилгени  ишке  ашыруу  планы
  3. Жергиликтүү  демилгенин  бюджети
  1. Жергиликтүү  демилге  боюнча  конкурстук  билдирмелерди  баалоо  критерийлери:
Баалоо  критерийлери
1 Жергиликтүү  жамааттын  жашоо  деңгээлин  жакшыртуу  үчүн  сунушталган  жергиликтүү  демилгенин  маанилүүгү
2 Жергиликтүү  демилгени  ишке  ашырууда  жарандардын  жергиликтүү  жамааттын  жашоосуна  катышуу  деңгээли  
3

Жергиликтүү  демилгенин  туруктуулугу

4 Бюджеттин  чыгымдарынын  негиздүүлүгү  жана  жол  берилгендиги
5 Өздүк  салымдын  көлөмү  жана  ҰжеҚ  кошумча  тартылуучу  каражаттардын  өлчөмү
6 Жергиликтүү  демилгени  ишке  ашыруунун  жаңычыл  ыкмаларынын  болгону
7 Жергиликтүү  демилге  калктын  корголбогон  катмарларын  балдардын,  аялдардын,  карылардын,  ДМЧА-чечүүгө  багытталган
8

Долбоорду/ жергиликтүү  демилгени  ишке  ашыруудан  оң  натыйжалары  алуучу  долбоордун  максаттуу  тобунун  өкүлдөрүнүн    ( жергиликтүү  жамааттын  мүчөлөрдүн)  саны

 

Кошумча  маалымат  алуу  үчүн  айыл   өкмөтүнүн  аскердик  каттоо  столунун  инспектору   Дүйшөев  Урматбекке   кайрылыңыздар.

Байланыш  телефондор:  0701 77 96 01.  0502 90 56 26